Past Conferences

2023

Workshop on Wages, Employment, and Inequality
24-25 August, Helsinki
Program

Conference on Education and Human Capital
20-21 June, Uppsala
Program

UCLS Spring Meeting
25 April, Uppsala
Program

Conference in Labour Market Relations
16-17 March, Uppsala
Program

2022

PhD meeting
22 November, Uppsala

UCLS Annual Meeting
29-30 September, Uppsala
Program

The Per-Anders Edin Workshop in Labor Economics
25-26 August 
Program

Workshop in Labor Economics
23 May, Uppsala
Program

13th Nordic Conference on Register Data and Economic Modelling
9-10 May, Krusenbergs Herrgård, Uppsala
Program

UCLS spring meeting
7 April, Clarion Hotel Gillet, Uppsala. 
Program

2021

UCLS PhD Workshop
24 November 
Program

2020

UCLS Industrial Relations workshop
9 November
Program

The UCLS Annual Conference
2 September
Program

2019

The 14th Nordic Summer Institute in Labor Economics 
June 10-11 2019, Clarion Hotel Gillet, Uppsala

Research Conference in Labor Market Relations
11-12 November, Krusenberg Herrgård, Uppsala
The Labor Market Relations research program has gathered researchers and other experts to share knowledge on common issues concerning the changes in working life since 2005. The purpose of the conferences arranged within the program is to stimulate a broad exchange between researchers in the field, but also to establish closer contacts between researchers, policy makers and other parties.
Invitation

Uppsala Center for Labor Studies 10-year anniversary conference
4-5 September, Krusenberg Herrgård, Uppsala
Program

Konferens om kompetensförsörjning i offentlig sektor (in Swedis
14 maj 2019, Clarion Hotel Gillet, Uppsala
Hur ser personalbristen ut i olika yrken? Vad säger forskningen om orsakerna till problemen? Och vad behöver göras för att säkra kompetensförsörjningen på sikt?
För många organisationer i offentlig sektor är personalbristen redan i dag akut. Behovet av fler medarbetare kommer dessutom att växa med tiden. Att säkra och tillvarata kompetensen är avgörande för att kvaliteten i välfärden och den offentliga servicen ska kunna upprätthållas.
Program
Film från seminariet
 

Konferens om Saltsjöbadsavtalet 80 år (in Swedish)
12 mars, Grand Hotel Saltsjöbaden, Stockholm
Den 20 december 1938 träffade Svenska Arbetsgivareföreningen, SAF och Landsorganisationen, LO, ett huvudavtal som har kallats Saltsjöbadsavtalet efter platsen där förhandlingarna fördes – Grand Hotel Saltsjöbaden. 80 år senare arrangerades en konferens på samma plats för att se tillbaka på de gångna åren och blicka framåt. Vilka utmaningar står Saltsjöbadsandan inför i dag och i morgon?

Ur programmet:

  • Saltsjöbadsavtalet – då, nu och i framtiden
  • Den svenska arbetsmarknadsmodellen ur ett internationellt perspektiv
  • Fakta och myter om den moderna arbetsmarknaden
  • Gig-ekonomi, plattformsekonomi, digitalisering – vad är det?

Presentationer:
Lars Calmfors
Henrik Malm Lindberg
Birgitta Nyström
Erland Olausson
Joakim Palme
Oskar Nordström Skans
Lotta Stern, Jonas Grafström, Emma Paulsson
Annika Sundén
Annamaria Westregård

Uppsala Center for Labor Studies annual Members Meeting 2019
Tuesday March 5, Hotel Gillet, Uppsala
Program

2018

Policy conference (in Swedish):

Integration på arbetsmarknaden och invandringens ekonomiska konsekvenser
8 oktober 2018, Centralposthuset, Stockholm
UCLS och Delegationen för migrationsstudier anordnade en gemensam heldagskonferens i syfte att främja en forskningsbaserad dialog i frågan om invandrarnas integration på arbetsmarknaden och invandringens ekonomiska konsekvenser. Hur ser effektiva åtgärder som främjar integration ut? Hur kan olika samhällsaktörer bidra? Deltagare är både forskare och företrädare för organisationer som arbetar med dessa frågor i praktiken.  
Program

Presentations:
Oskar Nordström Skans och Joakim Palme introducerar
Rafael Ahlskog
Joakim Ruist
Olof Åslund
Bernt Bratsberg

2017

Policy conference (in Swedish):

Medbestämmandelagen 40 år: Konferens om Sveriges kollektiva arbetsrätt.
10 februari 2017, Kammarsalen Berns, Berzelii park, Stockholm
Medbestämmandelagen utgör stommen i den svenska kollektiva arbetsrätten med centrala regler om föreningsrätt, medbestämmande, kollektivavtal och stridsåtgärder. År 2017 har lagen varit ikraft i 40 år, vilket uppmärksammas med en konferens som belyser såväl allmänna idéer om kollektiv arbetsrätt som utvecklingen i Sverige under de senaste 40 åren.
Program

2016

Policy conference:

How to improve school results? Policy design, implementation and evaluation
May 24, 2016 at Uppsala Konsert , "ucls-programme-13th-nordic-conference-on-register-data-and-economic-modelling">Program

UCLS spring meeting
7 April, Clarion Hotel Gillet, Uppsala. 
Program

2015

Mini course:

Advanced Microeconometrics
June 15–18, 2015 at Uppsala University, Uppsala, Sweden
The course is lectured by A. Colin Cameron, University of California - Davis
Program

2014

Policy conference (in Swedish):

Den globaliserade arbetsmarknaden
7 november 2014 vid Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm
UCLS håller en konferens om den globaliserade arbetsmarknaden.
Program

Mini course:

PhD/Post doc course in Methods for Evaluating Social Programs
June 2-5, 2014 at Uppsala University, Uppsala, Sweden
The course is lectured by Professor Petra E. Todd, Alfred L. Cass Term Professor of Economics, University of Pennsylvania
Program

2013

Academic conferences:

Workshop on Economics of education and education policy
June 3-4, 2013 in Uppsala
The Institute for Evaluation of Labour Market and Education Policy (IFAU) and Uppsala Centre for Labour Studies (UCLS) invite researchers interested in the economics of education and education policy to present their research and discuss the work of peers during a two day workshop. Keynote speakers: Susan Dynarski, University of Michigan, and David Figlio, Northwestern University.

UCLS Workshop on Family and Gender
August 26-27, 2013 at Hotel Rica Bryggen, Honningsvåg, Norway
Program

Policy conference (in Swedish):

UCLS konferens om lönebildning
21 oktober 2013, Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm
Program

Mini course: 

PhD seminar in European Labour Law
February 13-15, 2013 at Juridicum, Uppsala.

2012

Academic conferences:

Conference on Families, Children and Human Capital Formation
October 19-20, 2012 at CESifo Conference Centre, Munich.
CESifo Economic Studies and UCLS will hold a joint conference on Families, Children and Human Capital Formation in Munich. The purpose of the conference is to stimulate research on this theme. We welcome both empirical and theoretical papers that address policy-relevant questions.
Program

UCLS Workshop on Family, Gender, and Children
April 16-17, 2012, Tavira, Portugal
Program

IFAU/UCLS workshop on linked employer-employee data
March 29, 2012, Ekonomikum, Uppsala
Presenters: Teodora Borota, Tove Eliasson, Lena Hensvik, Lisa Jönsson and Oskar Nordström Skans. Invited participants: Francis Kramarz and Kjell Salvanes
Organizers: Teodora Borota, P-A Edin, Oskar Nordström Skans
Program

Policy conference (in Swedish):

Ju förr desto bättre? Betydelsen av tidiga insatser för barns skolframgång
25 oktober, 2012
Torsdagen den 25 oktober höll IFAU tillsammans med UCLS en konferens om betydelsen av tidiga insatser för barns skolframgång.
Under senare tid har forskningen alltmer betonat vikten av tidiga insatser för framgång i skolan såväl som för senare i livet. Framförallt har betydelsen av att tidigt upptäcka barn som riskerar att misslyckats framhållits, eftersom man genom tidiga insatser påverkar möjligheterna att inhämta kunskaper senare i livet. Även om detta är en rimlig utgångspunkt så väcker det också ett antal frågor: Hur ska de tidiga insatserna utformas för att bäst hjälpa barn med inlärningsfrågor? Hur ska man identifiera barn som riskerar att misslyckas i skolan? Vilket forskningsstöd finns för att tidiga insatser är effektivare än senare? Dessa frågor diskuterades under konferensen. 

2011

Academic conferences:

Workshop on Family, Gender, and Children
May 9-11, 2011 at Söderarm, Sweden
Program 

Conference on Human capital formation in childhood and adolescence
May 12-13, 2011 at Johannesbergs Slott, Sweden
Program

Second workshop in empirical public policy
June 13-14, 2011
Program

Workshop on absenteeism and social insurance
September 5-6, 2011 at Utrecht University, Utrecht, The Netherlands
Program

UCLS Workshop i Politisk Ekonomi
3-4 oktober, 201 på Krusenberg Herrgård

Policy conference (in Swedish):

Konferens: Den tudelade välfärdsstaten - forskning om individer i kläm mellan stat och kommun
17 oktober, 2011 i Stockholm
I Sverige har det vuxit fram en tudelad välfärdsstat, där majoriteten av medborgarna omfattas av ett statligt socialförsäkringssystem medan kommunerna bär det yttersta ansvaret för oförsäkrade individer: Arbetsförmedlingen (AF) och Försäkringskassan ansvarar för försäkrade individer och den kommunala soci­altjänsten för övriga. Eftersom en stor andel av social­bidragstagarna även är klienter hos de statliga myndigheterna (t ex så ställer många kommuner krav på att arbetsföra socialbidragstagare är registrerade hos AF) innebär detta att personer kommer att behöva vända sig till två, eller än fler, ställen för att få sin försörjning och hjälp att finna arbete och/eller yrkesmässig rehabilitering.

2010

Academic conferences:

Uppsala Workshop, Trade, Technology and Heterogeneous Firms
June 19-20, 2010 in Uppsala, Sweden 
Program

Workshop in Public Policy
June 22-23, 2010 in Öregrund, Sweden 
Program

Policy conference:

Conference on immigration and labor market integration
October 19-20, 2010 at Rånäs Slott, Sweden

Last modified: 2023-08-31