Integration på arbetsmarknaden och invandringens ekonomiska konsekvenser

  • Date: –16:30
  • Location: Centralposthuset, Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm
  • Organiser: Uppsala Center for Labor Studies och Delegationen för migrationsstudier
  • Contact person: Lovisa Isaksson
  • Konferens

Konferensens syfte är att främja en forskningsbaserad dialog i frågan om invandrarnas integration på arbetsmarknaden och invandringens ekonomiska konsekvenser. Hur ser effektiva åtgärder som främjar integration ut? Hur kan olika samhällsaktörer bidra? Deltagare är både forskare och företrädare för organisationer som arbetar med dessa frågor i praktiken.

Medverkande talare:

Olof Åslund, generaldirektör IFAU och ledamot Delegationen för migrationsstudier.

Joakim Ruist, nationalekonom vid Göteborgs universitet, författare till Tid för integration – en ESO-rapport om flyktingars bakgrund och arbetsmarknadsetablering.

Hanna Pesola, nationalekonom vid Statens ekonomiska forskningscentral i Finland, med forskningsprojekt om socialt utanförskap.

Bernt Bratsberg, nationalekonom vid Frisch Institute, Oslo universitet, medförfattare till Nordic Economic Policy Review 2017 Labour Market Integration in the Nordic Countries.

Susanne Urban, sociolog vid Institutet för bostadsforskning, Uppsala universitet, medförfattare till Delmi-rapporten om Invandring och företagande.

Rafael Ahlskog, statsvetare vid Uppsala universitet, medförfattare till rapporten EU Reminder study: Fiscal effects of intra-EEA migration.

Konferensen avslutas med en paneldiskussion med Per-Arne Andersson (avdelninsgchef, SKL), Maria Mattsson Mähl (VD och grundare, jobbcoachningsföretaget AlphaCE), Emma Landelius (utvecklingsledare i Uppsala kommun) och Olof Åslund (IFAU). Fler deltagare kan tillkomma.

Moderator är Laura Hartman.

Konferensen är avgiftsfri och lunch ingår. Skicka din anmälan med namn, adress, e-post och eventuell specialkost till ju.delmi@regeringskansliet.se senast den 20 september 2018. Deltagarantalet är begränsat.

Välkommen!

Additional information