Selection of Policy Reports by UCLS Researchers

Daniel Waldenström, Spencer Bastani and Åsa Hansson (2018). Kapitalbeskattningens förutsättningar SNS Förlag, Stockholm. [How Should Capital Be Taxed? A Swedish Perspective English Summary]

Oskar Nordström Skans, Lena Hensvik and Stefan Eriksson (2017). Åtgärder för en inkluderande arbetsmarknad SNS Förlag, Stockholm. [Policies for an Inclusive Swedish Labor Market English Summary]

Olle Lundberg, Espen Dahl, Johan Fritzell, Joakim Palme and Ola Sjöberg (2016). Social protection, income and health inequities. Final report of the Task Group on GDP, Taxes, Income and Welfare. Review of social determinants of health and the health divide in the WHO European Region. Copenhagen: WHO.

Ingrid Esser and Joakim Palme (2016). ‘Thematic Report on retirement regimes for workers in arduous or hazardous jobs, Sweden, 2016.’ European Social Policy Network (ESPN). Report for the European Commission, Employment, Social Affairs and Inclusion, Unit: Modernisation of social protection systems. European Union.

Eva Mörk, Anna Sjögren and Helena Svaleryd (2014). Hellre rik och frisk. Om familjebakgrund och barns hälsa, SNS Förlag [Better to be Rich and Healthy: Family Background and Children’s Health English Summary]

Ingrid Esser, Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson, Joakim Palme and Ola Sjöberg (2013). Unemployment Benefits in EU Member States. Brussels: European Commission.

Tommy Ferrarini, Kenneth Nelson, Joakim Palme and Ola Sjöberg (2012). Sveriges socialförskringar i jämförande perspektiv: En institutionell analys av sjuk-, arbetsskade- och arbetslöshetsfösäkringarna i 18 OECD-länder 1930-2010. Underlagsrapport till den Parlamentariska socialförsäkringsutredningen (S 2010:4). Stockholm.

SOU 2012:62 Uppsägningstvister - En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare (Jonas Malmberg), Fritzes, Stockholm.  [Government commission on rules regarding disputes concerning dismissals, English Summary]

SOU 2011:11 Långtidsutredningen 2011 – Huvudbetänkande (Oskar Nordström Skans,  Stefan Eriksson, Eva Mörk, L Lindahl and Martin Lundin), Fritzes, Stockholm.​

Swedish Fiscal Policy Council Reports (UCLS members in parenthesis)

2018 (Bertil Holmlund)

2017 (Bertil Holmlund)

2016 (Oskar Nordström Skans)

2015 (Oskar Nordström Skans)

2014 (Oskar Nordström Skans)

2013 (-)

2012 (Helena Svaleryd)

2011 (Laura Hartman and Helena Svaleryd)

2010 (Laura Hartman and Helena Svaleryd)